Home » Over Ons » Over Ons Koor

Over ons Koor

Het begon in 2011

Het gemengd koor “Druzhba” is in februari 2011 opgericht door 4 personen die bijzondere betrekking hadden met de koorzang uit de zogenaamde Slavische landen, waarbij de nadruk lag op koormuziek uit Oekraïne.

De vier personen die aan de wieg stonden van koor "Druzhba" zijn: John en Marijke Maes-Kuppen en Hans en Marijke van der Heijden-Koopmans.

Ook onze dirigente Inna Ogarok, beschouwen wij als een van de oprichters van ons koor.

Het koor startte met 17 enthousiaste mensen, waarvan de meesten toen nog onbekend waren met de betreffende koormuziek.

Het koor is inmiddels uitgegroeid tot 30 leden, waarbij het opvalt dat het aantal vrouwen en aantal mannen in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk is.

Deze samenstelling geeft een goede basis voor een mooie balans die het koor zo kenmerkt.

De meeste leden wonen in de Helmondse wijk “Brandevoort”, maar ook vanuit andere wijken uit Helmond komen onze leden en uit omliggende gemeenten, zoals Asten en zelfs uit Heesch.

Het koor draagt de naam “DRUZHBA” dat in de Oekraïense taal “Vriendschap” betekent.

Als we het dan hebben over de taal van de liederen die we zingen. Koor “Druzhba” zingt uitsluitend in de Oekraïense  taal.

De liederen worden vanuit de oorspronkelijke taal omgezet naar een fonetisch schrift, dat op een eenvoudige wijze een goede uitspraak garandeert. Uiteraard zorgt de dirigente, Inna Ogarok, er voor dat ook de uitspraak van de woorden zo goed mogelijk wordt weergegeven.

Denk niet dat je het nooit leert. Conclusies van nieuwe leden komen er altijd op neer dat zij er zelf verbaasd over zijn dat zij na enkele maanden de gehanteerde fonetische taal al heel goed beheersen.

Wekelijkse repetitie

Het Wijkhuis ’t BrandPunt , Biezenlaan 29, Helmond/Brandevoort is de “thuisbasis” van het koor.

Hier worden de wekelijkse repetities gehouden en wel op woensdag van 20.00 uur tot 22.15 uur. (zaal Schutsboom I).

Ambitie en kwaliteitsniveau

Oekraïne kent een zeer rijke zangcultuur, zowel op het gebied van volksmuziek als op het gebied van liturgische koorwerken.

Koor Druzhba probeert deze zangcultuur hier uit te dragen. Dit doen we door het wekelijks repeteren, verzorgen van concerten in de eigen plaats of op uitnodiging elders, waarbij vaak samengewerkt wordt met andere koren of muziekgezelschappen.

Hoewel we zeker geen kerkkoor zijn, worden de gezangen uit de Orthodoxe Liturgie, die een hoog kwalitatief niveau kennen, vele malen gezongen tijdens diverse diensten. In de afgelopen jaren heeft het koor diensten opgeluisterd in de abdijkerk te Grimbergen (België), de Rubenskerk (Carolus Borromeuskerk) te Antwerpen (België), Mariabasilika te Kevelaer (Duitsland), Kerken in Heesch, Best, Helmond, Mierlo, Mierlo-Hout, Kapel Elkerliekziekenhuis, Orthodoxe kerk te Eindhoven

Kerstconcerten werden verzorgd door onszelf of in combinatie met andere gezelschappen in de eigen accommodatie ’t BrandPunt, in Asten, Heesch, Nuenen, Mierlo-Hout en Stiphout

Concerten met o.a. folkloreliederen werden verzorgd in Helmond op diverse plaatsen, Gemert, Eindhoven (Brabantzangers) en Eindhoven (muziekcentrum), Mierlo, Best, Geldrop, Venlo.

Bijzondere optredens waren o.a.: twee kerstconcerten, waarbij het Oekraïense muziekgezelschap “Uzory” de medewerking verleende; de manifestatie in het kader van het 5 jarig bestaan in 2016, waarbij Volksdansgroep :”Droesjba” en muziekgezelschap “Yargon” medewerking verleenden en er diverse workshops gehouden werden; In 2018 werd een huwelijksdienst opgeluisterd waarbij de bruid uit Oekraïne kwam en waarbij zeer veel Oekraïense gasten aanwezig waren. Ook een optreden tijdens een concert van Orkest zuid in het muziekcentrum te Eindhoven “Op en top romantiek uit Russische cultuur” in 2018 hoort tot de hoogtepunten

Het aantal uitvoeringen van 6 per jaar willen we graag handhaven, waarbij het bereikte kwalitatieve niveau er voor kan zorgen dat de vele bezoekers met volle teugen kunnen genieten van de optredens.