Privacyverklaring

Koor “Druzhba” gevestigd in wijkhuis 't BrandPunt, Biezenlaan 29, Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
* e-mailadres: info@koor-druzhba.nl
* wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 29, Helmond
* contactadres: De Kalderman 22, 5706 SC Helmond/Brandevoort
* Tel: 06 39462911

Persoonsgegevens die wij verwerken
Koor “Druzhba” verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt met name ten behoeve van het verkrijgen cq, onderhouden van het lidmaatschapen/of om op de hoogte te worden gehouden van voor te nemen concerten en uitvoeringen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van het lidmaatschap

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Ingangsdatum lidmaatschap
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Ten behoeve van openbaarmakingen van concerten en uitvoeringen voor zover u daarvoor in aanmerking wenst te komen:

Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* E-mailadres
* overige persoonsgegevens die u actief verstrekt


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Koor “Druzhba” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Ten behoeve van de interne communicatie, te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze taken als koor uit te kunnen voeren.

Gegevens te verstrekken aan de gemeente Helmond, dit ter verkrijging van de gemeentelijke subsidies.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens
Koor “Druzhba” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Koor “Druzhba” verkoopt uw gegevens niet of stelt deze beschikbaar aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Koor “Druzhba” gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door koor “Druzhba”

Koor “Druzhba” wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Koor “Druzhba” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactadres info@koor-druzhba.nl