Traditionele dodenherdenking op 4 mei zeer druk bezocht

Op woensdagavond 4 mei was weer erg druk bij de traditionele dodenherdenking van Helmond. De weergoden waren de herdenking goed gezind, door het voor allen een droge avond te laten zijn. Iedereen kon er weer bij zijn, in het Hortensiapark bij de St. Jozefs gedachteniskapel, die daar behoefte aan had. De herdenking startte netjes om half acht. De kinderen die er waren werden uitgenodigd om vanaf half acht samen met burgemeester Elly Blanksma waxinelichtjes aan te steken in de kapel.

Record aantal bezoekers
Het aantal mensen, dat naar de dodenherdenking was toegekomen, overtrof alle verwachtingen. Het leek er op dat om de een of andere reden, iedereen erbij wilde zijn. Ze hadden natuurlijk ook kennis genomen van het programma en dat was er een vol met verassing. Ook de twee jaren dat men er niet bij had kunnen zijn, hadden mogelijk invloed op deze geweldige aanwezigheid.
Er was door de organisatie van de gemeente een heel mooi programma opgesteld. Hierbij werd de opening en aankondiging van het programma gedaan, door ceremoniemeester Josien Fleuren-Wijn. Zij heette alle aanwezigen van harte welkom. Vervolgens kwam het Koor Druzhba optreden en bracht het lied ‘Eeuwige Herinnering’, ten gehore.

Toespraak en Taptoe-signaal
Hierna kwam burgemeester Elly Blanksma en ze hield ook een mooie toespraak. Vervolgens was het trompettist Frank van den Heuvel, van het Helmonds muziekcorps, die het Taptoe-signaal door de lucht liet schallen. Dit werd gevolgd om acht uur, door twee minuten doodse stilte in acht te nemen. Je kon je bijna niet voorstellen dat met de aanwezigheid van zoveel mensen in alle leeftijden, er zo’n stilte kon ontstaan, tijdens de lange 2 minuten.

Muziekstuk en krans-bloemlegging
Na deze twee minuten werd de stilte doorbroken met een optreden van Thijn Mariman, die een mooi muziekstuk speelde. Hierna werd er door burgemeester Elly Blanksma en loco-burgemeester Erik de Vries namens het college van B&W een krans gelegd.

Vervolgens kwamen namens de gemeenteraad en de raadsgriffier, Anja Spierings-van Deursen en Jan Jaspers. De Eindhovense Veteraan R. Sondag legde een krans namens SVZB. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout was ook aanwezig en Mario Coolen legde namens de stichting de krans. Ook de motorclub met veteranen legde een bloemstuk. Als slot van de bloemlegging kwamen de aanwezige mensen met hun bloemen.

Voordracht gedichten en zang
Als afsluiting van de herdenkingsbijeenkomst deed mw. L. Verhoeven de voordracht van een gedicht. Het was een gedicht dat door haar moeder in vroegere tijden werd gezongen. Hierna volgde een toelichting op het Vendelzwaaien van het St. Catharinagilde door Ron Peters. Hierna werd het Wilhelmus ingezet onder begeleiding van pianist Robbert Bijnen en tegelijkertijd het Vendelgebed door het St. Catharinagilde, met de uitvoering van de Vendelzwaaier.

Koor Druhzba en Veronica Morska
Het Koor Druhzba kwam aan het slot van deze herdenking met Onze vader en het Oekraïens gebed. Dit werd gevolgd door Veronica Morska, die het Oekraïens volkslied op een geweldige wijze ten gehore bracht. Nu niet vanuit de schuilkelder in Oekraïne, maar in de Helmondse openlucht liet ze het lied weerklinken. Hiermee kwam om half negen een einde aan deze bijzondere bijeenkomst en alsof het een reünie was, er werd door velen nog gezellig nagepraat, want van de vaste bezoekers van deze herdenking waren er velen die elkaar twee jaar niet hadden gezien.

De afsluiting werd door ceremoniemeester Josien Fleuren-Wijn verricht en zij dankte iedereen voor hun aanwezigheid.