Koor Druzhba uit Brandevoort weer zeer actief

Het koor Druzhba (letterlijke vertaling: vriendschap) uit Helmond/Brandevoort heeft in de coronaperiode niet stilgezeten. Veel leden namen deel aan de digitale Zoom-repetities en tijdens deze repetities werden 5 nieuwe liederen ingestudeerd. We waren maar amper gestart met onze ‘gewone’ repetities toen we geconfronteerd werden met de oorlog in Oekraïne.

Koor Druzhba helpt Oekraïne... Helpt u mee?
Omdat wij vanwege onze zang en door onze dirigente Inna Ogarok, ons zeer sterk betrokken voelen bij hetgeen er nu gaande is in dat land, wilden wij snel acties ondernemen om de vele mensen die lijden onder de oorlogsomstandigheden, te helpen.

Op zondag 6 maart konden wij in wijkhuis ’t BrandPunt een benefietconcertje organiseren, met het doel om geld en goederen in te zamelen. Het resultaat van dit concert was dat er een bedrag van bijna € 3.000,00 bijeen werd gebracht. Tijdens het concert was er een live-verbinding met een bekende van onze dirigente, Inna, uit Lviv. Deze persoon beschreef de situatie van vluchtende mensen en tegelijk gaf hij aan wat er nodig was aan hulpmiddelen. Een bijzondere wens was ook het toesturen van Oekraïense vlaggen, als dat mogelijk was. En deze wens hebben we kunnen invullen. Wij konden 27 grote dozen met hulpmiddelen, waaronder ook 100 gewenste vlaggen toesturen. Vele leden hadden via familie en vrienden ook goederen ingezameld. Inmiddels zijn deze goederen op de juiste plek terechtgekomen. Het was een heel gerichte actie die recht uit het hart kwam. Onze burgemeester mevrouw Elly Blanksma was de gehele middag aanwezig en zij stak ons echt een hart onder de riem, waarbij zij ook bijzondere aandacht vroeg voor de opvang van met name kinderen, die een vanzelfsprekend recht hebben op een normaal leven.

Live televisie-optreden in ‘Tijd voor MAX’
Terwijl we bezig waren met de voorbereidingen van ons benefietconcertje, kwam er een eervolle uitnodiging van Omroep MAX om op maandag 7 maart in de studio te Hilversum een optreden te verzorgen. Tijdens de uitzending van ‘Tijd voor Max’ zongen wij het gebed voor ‘Vrede, Rust, goede gaven, waakzaamheid over het land Oekraïne en een lang en gelukkig leven voor allen’ (zie foto).

Bijeenkomst Speelhuis ten behoeve van ontwikkelen opvang
Op verzoek van de gemeente verleende ons koor een ingetogen en waardige bijdrage aan de opening van een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst voor alle belangstellenden en instellingen die op welke manier dan ook dienstbaar konden en wilden zijn bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen die in onze omgeving een veilig tijdelijk huis zouden gaan zoeken. Ook nu werd weer het gebed om Vrede en Rust voor Oekraïne gezongen. Dit lied wordt naast het originele volkslied door veel Oekraïners beschouwd als een tweede volkslied, waarbij God gevraagd wordt te waken over het eigen land.

Dit is Helmond/ Omroep-Helmond-Klassiek
Op zondag 13 maart jl. stond ons koor in de schijnwerpers tijdens de uitzending van Omroep-Helmond-Klassiek. Dit was al veel eerder gepland, maar nu stond de uitzending voor een groot deel in teken van de ontwikkelingen in Oekraïne en onze behulpzame betrokkenheid. Tijdens de uitzending werden drie koorwerken van onze CD ten gehore gebracht. Gekscherend zeggen we wel eens: bekend van radio en tv. Maar het is natuurlijk wel waar.
Op het programma: eucharistievieringen met gezangen uit de Orthodoxe Kerk Wij zullen de komende tijd onze bijdrage verlenen aan eucharistievieringen in diverse kerken in de omgeving, waarin wij onze prachtige gezangen uit de Orthodoxe Kerk zullen zingen. In het bijzonder worden daarbij de gevluchte Oekraïners uitgenodigd, die een gastvrij onderkomen hebben gevonden bij particulieren en bij diverse instellingen in onze nabije omgeving.
Op 17 april zongen we in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis tijdens een dienst die door de Kapelwerkgroep, met speciaal thema, voor onze Oekraïense medeburgers is georganiseerd.

Op 24 april (beloken Pasen) om 11.15 uur luisteren we een eucharistieviering op in de H. Trudokerk te Stiphout. Met beloken Pasen wordt in feite in de Orthodoxe Kerk en door Oekraïners de verrijzenis herdacht. Tijdens deze dienst worden ook onze drie leden herdacht die wij tijdens de coronaperiode hebben verloren en waarvan wij geen waardig afscheid hebben kunnen nemen.

Op zondag 8 mei om 9.30 uur zijn wij door de zusters van de Missieorde van het Kostbaar Bloed, in de Kapel van het Klooster te Aarle-Rixtel uitgenodigd om een eucharistieviering op te luisteren, die met name in het teken zal staan van de in het klooster gehuisveste Oekraïners. Uiteraard is iedereen uitgenodigd om deze dienst mee te vieren.
Naast de hiervoor genoemde eucharistievieringen staan er nog enkele op het programma in de maanden juli, september en november.

Voorbereidingen kerstconcert en jubileum in 2023
Wij gaan ons voorbereiden op een kerstconcert, waarin wij onze mooie Oekraïense kerstliederen kunnen laten horen. Ons laatste kerstconcert was in 2019. Hopelijk kunnen we binnenkort ook nog eens onze koorzang uit de rijke Oekraïense folklore laten horen. We gaan ons daarop voorbereiden. Tenslotte spreken we de wens uit dat we midden 2023 ons 12,5-jarig jubileum kunnen vieren. Hopelijk gaat het nu wel lukken om een mooi en groots concert te organiseren. Onze voornemens voor de viering van ons 10-jarig jubileum in 2021 gingen helaas, vanwege de coronabeperkingen, niet door. Nu willen we er weer echt voor gaan. Plannen hebben we genoeg.

Wilt u eens kennismaken met andere heel mooie koormuziek?
Wij zingen onze liederen met behulp van een fonetisch schrift, het lijkt heel moeilijk maar dat is het beslist niet. Misschien wilt u het zelf eens proberen. U bent van harte welkom en u zult verrast zijn, ook door de heel fijne sfeer in het koor. Wij houden onze repetities op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in ons prachtig wijkhuis ’t BrandPunt (zaal Schutsboom I). Zie ook onze website www. koor-druzhba.nl of informeer eens via info@koor-druzhba.nl.